نکته : تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

فرم های ۶ ساعته چاپ قاصدک راه اندازی شد

فرم های ۶ ساعته از شنبه تا چهارشنبه 

ساعت دریافت فایل تا ساعت ۱۱:۳۰ صبح و تحویل ساعت ۱۸ عصر می باشد

پاکت های عمومی تحریر ۸۰ گرم

پاکت های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرم

پاکت های عمومی کرافت ۸۰ گرم