رای شما post

استفاده از محلی برای نوشتن و به یادگار گذاشتن عکس و متون از دیرباز وجود داشته است. از زمانی که بر روی تخته سنگ حکاکی می شد تا اختراع پاپیروس و استفاده از کاغذ های امروزی، همه و همه برای نوشتن و به یادگار گذاشتن و انتقال اطلاعات از نسلی به نسل دیگر است. اما استفاده از کاغذ، امروزه در مجامع دیگری نیز مورد استفاده قرار میگیرد. دانستنی هایی درباره کاغذ وجود دارد که اطلاع داشتن از آنها می تواند در انتخاب نوع آنها راهگشا باشد.

دانستنی هایی درباره کاغذ های مصرفی

ـ کاغذ، بافتی از الیاف گیاهی است و مرغوبیت آن به مواد اولیه وچگونگی عمل آوری آن بستگی دارد. 

ـ از نظر کیفیت، بهترین کاغذها، از الیاف کتان و پنبه بدست می آیند، کاغذ ساخته شده از چوب کاج در جای دوم و کاغذ نی شکر پس از آن قرار می گیرد .


انجام تمامی امور چاپ در مرکز چاپ قاصدک سفید


ـ کاغذ هم مثل پارچه پشت و رو دارد. روی کاغذ آن طرفی است که در کارخانه کاغذ سازی به طرف نمد قرار می گیرد و صاف تر است. پشت کاغذ آن طرفی است که در کارخانه زیر کار است وروی آبکش قرار میگیرد.

چاپ بر قسمت روی کاغذ، مرغوب تر خواهد بود .چاپ رنگی بر طرف روی کاغذ نتیجه بهتری دارد .

ـ برای صاف کردن پشت کاغذ آن را از زیر نوردهای پرس براق عبور می دهند .این کار “ساتیناژ ” نام دارد. 

دانستنی هایی درباره کاغذ های مصرفی

دانستنی هایی درباره کاغذ های مصرفی

برای تشخیص پشت و روی کاغذ آن را برش می دهند، پس از برش، لبه الیاف به سوی پشت کاغذ خم می شوند و اگر لبه کاغذ را با انگشتان لمس کنیم متوجه لبه دار بودن یک طرف آن می شویم.

ـ کاغذهای مرغوب تر دارای مواد سلولوزی بیشتری هستند و سفیدترند.کاغذ های نا مرغوب مواد چربی بیشتری دارند و زردترند.

کاغذ های نامرغوب با گذشت زمان و به ویژه بر اثر گرما، شکننده می شوند و ممکن است موریانه آنها را بخورد.

ـ کاغذ های گلاسه مرغوبترین نوع کاغذ هستند که هر چه سنگین تر باشند ( یعنی گرماژ آنها بیشتر باشدکیفیت چاپ روی آنها بهتر است .

معمولا” کارهای رنگی و یا اعلا را روی کاغذ گلاسه چاپ می کنند . هر چه مقدار و تعداد رنگها بیشتر باشد ، کاغذ گلاسه سنگین تری لازم است.

ـ سطح کاغذ دارای خواب یا راه است . به هنگام چاپ باید کاغذ طوری به ماشین خورانده شود که راه آن موازی محور سیلندر باشد و در صحافی کتاب باید خواب کاغذ موازی عطف کتاب باشد.

ـ هر گاه خواب یا راه کاغذ موازی عطف کتاب نباشد، برگ های کتاب حالت افتادگی ندارند بلکه به حالت ایستاده رو به بالا قرار می گیرندو خواننده آن را با فشار می خواباند ، در نتیجه کتاب زودتر فرسوده می شود.

ـکارخانه های کاغذ سازی در دنیا ، رول های کاغذ را بصورت ورق برش داده و سپس ورق کاغذ را در اندازههای گوناگون بریده و پس از بسته بندی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

ـ راه بی راه کاغذ و مقوا را به دو صورت فلش و یاSG ) و (LG LG نشان داده می شود.

  (Long Grain) یعنی اینکه راه کاغذ موازی ضلع بلندتر است و ( Short Grain ) یعنی راه کاغذ موازی ضلع کوچکتر می باشد.

علامت نیزه هم روی لفاف کاغذ، نشان دهنده راه کاغذ است .یعنی اگر فلش موازی ضلع بزرگ تر باشد , راه کاغذ در جهت ضلع بزرگتر است و اگر فلش در امتداد ضلع کوچکتر کاغذ قرار گیرد , راه کاغذ , ضلعکوچکتر است.


انجام تمامی امور چاپ در مرکز چاپ قاصدک سفیدـ باید توجه داشت که راه کاغذ هنگام چاپ باید موازی محور سیلندر ماشین چاپ باشد بعنوان مثال اگر یک نوع کاغذ ۷۰ × ۱۰۰ برای ماشین ۵/۴ ورقی راه باشد، وقتی آن را از وسط نصف کنیم که در ماشین دو ورقی استفاده شود، بی راه وارد ماشین خواهد شد.

بنابراین بهتر است هنگام خرید کاغذ به راه و بی راه نسبت به ماشینی که قرار است آن را چاپ کند، آگاهی داشته باشیم.

ـ برای تشخیص راه یا خواب کاغذ چند روش معمول است، از جمله :

  1. کاغذ از طرف خواب آن خیلی راحت پاره میشود ولی اگر آن را با دست از طرف مخالف پاره کنیم، مقاومت دارد و با نیروی بیشتری پاره می شود.
  2. اگر دو نوار از لبه پایینی وکناری کاغذ ببریم و کنارهم بگذاریم آن نواری که به راه نیست، لبه اش برمیگردد.

ـ یکی از مشخصه ها برای شناخت کاغذ، گرماژ آن است. کاغذ تحریر ۷۰ یا ۸۰ گرمی و گلاسه ۱۲۰ یا ۱۳۵ گرمی واژه هایی آشنا در دنیای انتشارات هستند.

این گرماژ نشان دهنده وزن یک متر مربع از آن نوع کاغذ میباشد مثلا وزن یک متر مربع (cm ۱۰۰ × cm ۱۰۰)  کاغذ ۸۰ گرمی ۸۰ گرم است.

وزن کاغذ برش خورده از فرمول زیر تعیین میشود و شما براحتی میتوانید با وزن نمودن دقیق کاغذ برش خورده گرماژ آنرا بدست آورید. واحد طول و عرض در این فرمول سانتیمتر میباشد.

گرماژ کاغذ = (طول × عرض × تعداد برگ کاغذ) / (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × وزن کاغذ به کیلوگرم)

دانستنی هایی درباره کاغذ

دانستنی هایی درباره کاغذ

فرمول بدست آوردن وزن هر برگ کاغذ A4

 وزن یک برگ کاغذ  A4به گرم = ۱۰۰۰۰ / (طول کاغذ× A4 عرض کاغذ  × ( A4 گرم کاغذ

وزن یک برگ کاغذ  A4به گرم ۴٫۹۸۹۶ = ۱۰۰۰۰ / (۸۰  ×  ۲۹٫۷× ۲۱)

با این فرمول وزن هر عدد کاغذ A4   ۸۰ گرم  ۴٫۹۸۹۶ گرم می باشد.

۵۰۰ × ۴٫۹۸۹۶ = ۲٫۴۹۴ کیلو گرم

بنا براین هر بسته کاغذ ۵۰۰ برگی ۸۰ گرم A4  باید ۲٫۴۹ کیلو گرم وزن داشته باشد. (حدوداً ۲٫۵ کیلو)


انجام تمامی امور چاپ در مرکز چاپ قاصدک سفید


ـ در کاغذ های کاربن لس ( NCR ) که به کاغذهای خودکپی مشهور هستند باید توجه شود که این کاغذها زمان مصرف دارند و پس ازتاریخ مصرف , حساسیت خود را ازدست می دهند.

بنابراین نباید در تیراژهای خیلی بالا چاپ نمود بلکه باید به اندازه مصرف چاپ نمود.