نوشته‌ها

روشهای مختلف چاپ فیبر مدار چاپی – کپی مستقیم و لتراست

اولین گام چاپ فیبر مدار چاپی است و استفاده از فیبرهای سوراخدار باعث کندی کار و سیم کشی های پیچیده و از دست رفتن زمان می شود و همچنین امکان بروز اشتباهات زیاد در آن وجود دارد پس فیبر مدار چاپی بهترین گزینه برای ساخت مدار است و استفاده…