نوشته‌ها

چاپ افست دورنگ

چاپ افست دو رنگ و به طور کلی چاپ افست متداول ترین و البته با کیفیت ترین شیوه های مرسوم چاپ است که از دیر باز در کشور رواج داشته است. نظارت و کنترل دقیق بر روند چاپ افست دو رنگ به همراه استفاده از مواد اولیه مناسب و مرغوب در کیفیت چاپ تاثیر آشکا…