نوشته‌ها

اندازه استاندارد کاغذ برای چاپ

در مورد ابعاد و اندازه استاندارد کاغذ، تا کنون در زمان های مختلف و در کشورهای گوناگون، استانداردهای متنوعی ارائه شده است. با این حال به نظر می رسد امروزه دو سیستم سازمان استاندارد بین الملی (ISO) و سیستم استاندارد آمریکای شمالی دو سیستم استاندا…