رای شما post

از آنجایی که قرار است مزیت چاپ گراور نسبت به سایر چاپ ها بررسی کنیم باید در نظر داشته باشیم که هر مدل از نوع چاپ مزایا و معایب خاص خود را دارند. در بین شیوه های مختلف چاپ، چاپ افست و چاپ دیجیتال بیشترین مصرف را دارند اما نوع دیگری از چاپ وجود دارد که به آن چاپ گراور می گویند.

مزیت چاپ گراور نسبت به سایر چاپ ها

مزیت چاپ گراور نسبت به سایر چاپ ها زیاد می باشد و این مورد است که باعث شده این نوع چاپ همچنان در کنار چاپ های افست و دیجیتال قدرت نمایی کند.

اصلی ترین مزیت چاپ گراور عبارتند از :

 • در صورت استفاده از سطوح مناسب، رنگ ها را با کیفیت بسیار خوبی می توان بازسازی کرد.
 • در طول روند تولید میزان باطله کم و کیفیت چاپی ثابت است.
 • در سیستم مرکب رسانی می توان از مایعات نیمه فرار استفاده کرد که برای چاپ بر روی انواع متریال مناسب بوده و بدون صرف انرژی زیادی خشک می شوند.
 • می توان طرح های تکراری را پشت سرهم تکرار و چاپ کرد.
 • سرعت تولید بالا است.

سطح چاپ شونده را خانه هایی پر کرده اند که مساحتی یکسان اما عمق های متفاوت دارند. سایه های کختلف خاکستری ناشی از همین تفاوت عمق حفره هاست. هر چه عمق این حفره ها بیشتر باشد مرکب بیشتری را در خود جای می دهند و سایه تیره تری را چاپ می کنند.


انجام تمامی امور چاپ در مرکز چاپ قاصدک سفید


ترام در چاپ هلیوگراور

هلیوگراور، کارهایى را با ترام ۱۰۰ خط و ۱۲۰ خط در سانتى متر نیز چاپ مى کند، به همین دلیل طیف رنگ ها و تغییرات پیوستهٔ آن ها، لطافت و زیباىى خاصى به کار مى بخشد.
ترام هاى ۱۰۰ و ۱۲۰ خط در سانتى متر معمولاً براى کارهایى است که روى کاغذ چاپ مى شود و روى سلفون که جذب مرکب آن کم است تا ترام ۸۰ استفاده مى شود. دانه هاى ترام هلیو همه به یک اندازه اند. در مرحلهٔ اسیدکارى نیز باید توجه شود که کیفیت ترام ها حفظ شود.

مزیت چاپ گراور

مزیت چاپ گراور

مزایاى چاپ گود

محصول چاپ با ماشین هلیوگراور بسیار بهتر از دیگر چاپ ها مى باشد و مزیت هاى آن عبارت است از:

 • خشک شدن سریع مرکب
 • بى بو بودن آن
 • قابل استفاده براى تیراژهاى بالا که مى تواند از هر سیلندر آن تا یک میلیون یا بیش تر چاپ گرفت .
 • بر روى فیلم هاى بسته بندى فویل هاى آلومینیومى، کاغذ، مقوا، پارچه و حلب هاى بسته بندى سیستم هلیوگراور چاپ مى نماید.
 • چاپ مجله هاى پرتیراژ (براى کم تیراژ مقرون به صرفه نیست)
 • در چاپ هلیوگراور علاوه بر انواع فیلم هاى بسته بندى، مى توان از کاغذ متوسط و با گیرایى مرکب بالا نیز استفاده نمود مشروط بر این که سطح کاغذ صاف و هموار باشد.
 • مصرف کم مرکب؛ با وجود اینکه چاپ هلیوگراور پررنگ تر به نظر مى رسد.